Clarisse Crease Pei

 

*30.4.2003

I.generace II.generace III.generace
Shengli Absolute Power NG
Sag´s MTN High Red Express
Shengli Trouble in Town
Meiting Mi-Te Max of Sag
Mossy Rocks Mercury Sable
Meiting Luv Wun Macmutfee
Shengli Red Cascade
Aylin Crease Pei
Vendi Red Antilo Gold Pei
C-HITA Pei Amana
Alpha Ji-Nan at Bullit
Queen Antilo CS
Nan-Ning Baji CS
Aska z Hajské zahrady CS

Zpět